Sprawozdanie z XVI Memoriału Strzeleckiego J. Banakiewicza w ramach XXVII Mistrzostw Nauczycieli i Pracowników Oświaty Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP W Strzelectwie Sportowym

3 października 2022

Zawody odbyły się 24 września (sobota) 2022 roku w Toruniu na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Forcie VI im. Jaremy Wiśniowieckiego przy merytorycznym i organizacyjnym wsparciu kol. Leszka Polaka z Zarządu Oddziału ZNP
w Toruniu – Prezesa Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

 

Do zawodów udział zgłosiły Oddziały ZNP z Radziejowa  i Torunia.

 

Regulamin zawodów przewidywał rywalizację w kategorii kobiet, mężczyzn oraz drużynowej. Tradycją stało się już oddawanie ,,złotego strzału” do Tarczy Honorowej Jerzego Banakiewicza oraz wyłonienie najlepszego strzelca zawodów dla którego puchar Prezydenta Miasta Torunia ufundował Wydział Sportu i Turystki UMT.

 

Po podsumowaniu tegorocznych wyników zwycięzcami okazali się:

 

w kategorii kobiet:
I miejsce        – Oliwia Walczak z PM1 w Torunia

II miejsce       – Joanna Drosdowska z  SP 11 w Toruniu
III miejsce     – Jagoda Muszyńska z Oddziału ZNP w Radziejowie
w kategorii mężczyzn:
I miejsce        – Jacek Borowicz z SP 15 w Toruniu

II miejsce       – Krzysztof Rosiński z Oddziału ZNP w Radziejowie
III miejsce     – Mirosław Gawlik  z Zespołu Szkól Samochodowych  w Toruniu

w kategorii drużynowej:
I miejsce        – Jadwiga Muszyńska  i Krzysztof Rosiński z Oddziału ZNP w Radziejowie

II miejsce       – Małgorzata Sebastiańczyk i Jacek Borowicz z SP 15 w Toruniu
III miejsce     – Joanna Jankowska i Mirosław Gawlik z Zespołu Szkół Samochod. w Toruniu

 

Tarczę Honorową Jerzego Banakiewicza

za najlepszy strzał otrzymała Patrycja Ciesielska z PM16

 

Puchar Prezydenta Miasta Torunia dla najlepszego zawodnika

otrzymał Jacek Borowicz z SP15

 

Zwycięzcy trzech kategorii otrzymali puchary i dyplomy zakupione i przygotowane przez organizatora zawodów Oddział ZNP w Toruniu wręczane przez kol. Krzysztofa Markiewicza prezesa Kujawsko-Pomorskiego Okręgu ZNP w Bydgoszczy.

 

Przechodnią statuetkę Mikołaja Kopernika prezes Okręgu wręczył reprezentacji z Radziejowa, która wywalczyła ją już kolejny raz.

 

Organizację zawodów wspierali sędziowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali ciepłym, smacznym posiłkiem, a zawody przebiegły sprawnie i bez  zakłóceń.