O nas

Struktura Oddziału

Zarząd Oddziału ZNP w Toruniu

Prezydium Zarządu Oddziału ZNP w Toruniu

Komisja Rewizyjna

Pracownicy Sekretariatu

Ogniska

Sekcja Emerytów i Rencistów

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

Klub Młodego Nauczyciela

Społeczny Inspektor Pracy

Sekcja Antydyskryminacyjno-antymobbingowa

 

Dokumenty

Statut ZNP – tekst jednolity z 23.11.2019

 

Historia

Historia Oddziału ZNP w Toruniu