Do pobrania

Poniżej znajduje się lista plików do pobrania. Kliknij nazwę, aby pobrać plik:

 1. Deklaracja członkowska (PDF)
 2. Wniosek o zasiłek statutowy (PDF)
 3. Wniosek-do Regulaminu przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP z budżetu Oddziału w Toruniu
 4. Rezygnacja z członkostwa w ZNP
 5. Wzór-wniosku-o-o-nadanie-Medalu-Komisji-Edukacji-Narodowej
 6. Wniosek-o-o-nadanie-Odznaki-za-50-lat-przynależności-do-ZNP.doc
 7. Regulamin-nadawania-Odznaki-za-50-lat-przynależności-do-Związku-Nauczycielstwa-Polskiego.doc
 8. Wzór wniosku o nadanie orderu odznaczenia.doc
 9. Wniosek o nadania Złotej Odznaki ZNP.doc
 10. Regulamin nadawania Złotej Odznaki ZNP.doc
 11. Wniosek o nadanie Odznaki Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP.doc
 12. Regulamin nadawania Odznaki Zasłużony Organizator Kultury, Sportu, Turystyki ZNP.doc
 13. Wniosek do ochrony prawnej
 14. Opinia-pozytywna-Ognisko-2024-2025
 15. Opinia negatywna – Ognisko 2024-2025
 16. Formularz statystyczny (PDF)
 17. Katalog zadań dla czlonków Zarzadu Ogniska 2024-2029

Wzory dokumentów dla ogniska/grupy związkowej ZNP:

 1. Protokół z zebrania ogniska/grupy związkowej (DOC)
 2. Zaproszenie na zebranie ogniska/grupy związkowej (DOC)
 3. Porządek zebrania ogniska/grupy związkowej (DOC)
 4. Rejestr uchwał zebrania ogniska/grupy związkowej (DOC)
 5. Rejestr uchwał zarządu ogniska (DOC)
 6. Rejestr wniosków zgłoszonych na zebraniu ogniska/grupy związkowej ZNP (DOC)
 7. Projekt uchwały zebrania ogniska/grupy związkowej w sprawach ogólnych (DOC)
 8. Opis teczki aktowej (DOC)
 9. Rejestr pism wychodzących i przychodzących (DOC)
 10. Plan pracy ogniska/grupy związkowej (DOC)
 11. Ewidencja członków ZNP (DOC)
 12. Zestawienie przychodów i rozchodów ogniska ZNP (DOC)
 13. Skład osobowy zarządu ogniska (DOC)
 14. Przydział zadań dla członków zarządu ogniska ZNP (DOC)